Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD
PREZENTARE

Înființată în 2011, Asociația Grup Local Dobrogea Nord a implementat în perioada 2012 – 2015 prima strategie de dezvoltare a zonei și a atras cca. 6.500.000 lei din POP 2007 – 2013, Pentru 8 proiecte aparținând sectorului public, sectorului privat și societății civile.
Elaborarea actualei strategii de dezvoltare s-a realizat pornind de la analiza zonei, nevoilor și a problemelor cu care se confruntă arealul și sectorul pescăresc, ținând seama de prioritățile UE stabilite prin POPAM 2014 – 2020.
Actuala strategiei de dezvoltare a zonei pescărești Dobrogea Nord este o continuare firească a strategiei anterioare, realizată în aceeași cheie ca și precedenta, pornind de la rezultatele acesteia și luând în considerare nerealizările și impedimentele întâmpinate.
Strategia a fost creată pentru a susține și dezvolta un teritoriu cu care natura a fost generoasă, dar asupra căruia oamenii s-au aplecat mai puțin și nu întotdeauna coerent.
În perioada 2011, când s-a creat parteneriatul GL Dobrogea Nord, s-a observat evoluția atitudinii membrilor de la neîncredere la speranță; apoi, în perioada 2012 -2015 s-a trecut de la îndoială la optimism, având în vedere faptul că era prima dată când se aplica pentru un program (proiect) ce se adresa mediului pescăresc din zonă.
În teritoriul eligibil al asociației există o comunitate importantă de pescari cu numeroase probleme, care au mari așteptări de la aceste programe cu finanțare europeană, programe care vor fi abordate concomitent sau consecutiv, după caz, în ideea că niciun domeniu nu este închis și nu trebuie tratat ca o enclavă: formarea și perfecționarea resurselor umane nu este un scop în sine ci o necesitate, o cerință a pieții muncii; dezvoltarea regională presupune o dezvoltare locală armonioasă; transferul tehnologic și aplicarea de soluții inovative sunt impuse de realitățile economice.
Strategia Asociației Grup Local Dobrogea Nord aduce o contribuție directă la strategia UE pentru bazinul Mării Negre, prin domeniile prioritare de cooperare, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Activitățile propuse de a se implementa în contextul strategiei se pot clasifica în două mari categorii:
  1. Activități specifice vieții organizaționale;
  2. Activități aferente procesului de identificare și de selectare a proiectelor.

Câteva elemente definitorii pentru teritoriul FLAG-ului Dobrogea Nord:
  • teritoriul FLAG se află situat în partea de Nord-Estul Constanței, având o suprafață de 1213,85 km2, reprezentând 17,16% din județul Constanța. Densitatea medie este de 82,14 loc/km2;
  • Relieful predominant este sub formă de podiș, cu valori ce ating pe alocuri 250m. În mare parte, teritoriul eligibil al GL Dobrogea Nord este acoperit de Podișul Casimcei și Podișul Istriei;
  • Regimul climatic temperat – continental este caracteristic nord - estului județului Constanța, prezentând influențe marine. Climatul maritim este caracterizat prin veri a căror căldură este atenuat de briza mării și ieri blânde mafrcate de vânturi puternice și umede ce bat dinspre mare;
  • Rețeaua hidrografică este alcătuită din Marea Neagră în parte estică, de numeroase lacuri și lagune (Sinoe, Tașaul, Corbu, Siutghiol, Nuntași, Histria și Tăbăcăriei), canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari și o bogată rețea de râuri, dintre care, cel mai important fiind râul Casimcei, cu o lungime de 50km;
  • Activitățile de bază în cadrul teritoriului FLAG sunt reprezentate de agricultură, turism, agro-turism și pescuit. Pescuitul reprezintă un mijloc de trai în această regiune. În zonă sunt înregistrate un număr însemnat de asociații de pescari, dintre care un număr de 3 asociații și o federație sunt membri ai AGLDN;
  • Deține un patrimoniu cultural și național important (cetatea Istria, Tomis,), așezări vechi pescărești cu o bogată tradiție în acvacultură și pescuit;
  • În cadrul teritoriului eligibil al GL Dobrogea Nord există 8 situri Natura 200, dintre care 3 situri de importanță comunitară și 5 arii de protecție acvifaunistică.
  • Teritoriul FLAG Dobrogea Nord


GHIDUL
SOLICITANTULUI
(descărcare ghid)
MĂSURA 1.1 - „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 1.2 - „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvacultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.2 - „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice” (descarcă ghid aici)Linkuri utile
- Consiliul Județean Constanța
- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit
- Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultură
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- FISHERIES - FARNET
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Guvernul României

Asociația Grup Local Dobrogea Nord
Adresa: Constanța, Aleea Magnoliei nr.2,
bloc L4, Birou 116, județul Constanța - România;
cod poștal: 900408
Telefon mobil: 0724.529.969
E-mail: office@flagnord.ro
Website: www.flagnord.ro
Program de funcționare: Luni - Vineri, 09:00 – 18:00

Cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2014-2020

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © FLAG NORD