Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD
LEGISLATIEGHIDUL
SOLICITANTULUI
(descărcare ghid)
MĂSURA 1.1 - „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 1.2 - „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvacultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.2 - „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice” (descarcă ghid aici)Linkuri utile
- Consiliul Județean Constanța
- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit
- Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultură
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- FISHERIES - FARNET
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Guvernul României

Asociația Grup Local Dobrogea Nord
Adresa: Constanța, Aleea Magnoliei nr.2,
bloc L4, Birou 116, județul Constanța - România;
cod poștal: 900408
Telefon mobil: 0724.529.969
E-mail: office@flagnord.ro
Website: www.flagnord.ro
Program de funcționare: Luni - Vineri, 09:00 – 18:00

Cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2014-2020

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © FLAG NORD