Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD
LEGISLATIEGHIDUL
SOLICITANTULUI
(descărcare ghid)
MĂSURA 1.1 - „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 1.2 - „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvcultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.2 - „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice” (descarcă ghid aici)Linkuri utile
- Consiliul Județean Constanța
- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit
- Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultură
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- FISHERIES - FARNET
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Guvernul României

Asociația Grup Local Dobrogea Nord
Adresa: Constanța, Bulevardul Mamaia, nr.214
etaj 1, ap. 2, județul Constanța - România;
cod poștal: 900540
Telefon mobil: 0724.529.969
Telefon fix/Fax: +4.0241.488.426
Website: www.flagnord.ro

Cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2014-2020

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © FLAG NORD