Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD


DESPRE FLAG

Asociaţia Grup Local DOBROGEA NORD

Partenerii implicaţi în formarea FLAG-ului Dobrogea Nord sunt: asociaţii de pescari, asociaţii de mediu preocupate de păstrarea nealterată a calităţii apelor şi a resurselor acvatice, instituţii de cercetare şi/sau educaţie, autorităţi publice locale şi judeţene precum şi personalităţi stiinţifice cu o vastă experienţă internaţională în activitatea de acvacultură şi pescuit, atât în apele interioare cât şi la Marea Neagră.

Informaţii privind localităţile incluse în FLAG
(descarcă .pdf aici)


Scopul şi misiunea FLAG

- Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti din Nordul Judeţului Constanţa şi întreaga regiune, în totalitatea multiplelor sale forme, precum şi acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naţionale, regionale şi locale de dezvoltarea a zonelor pescăreşti.
- Asigurarea unei dezvoltări sustenabile a activităţii de pescuit din Nordul judeţului Constanţa, în apele interioare reprezentate de lacurile din zonă, de Dunăre precum şi de apele maritime din zona costieră a României, bazată pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură care să ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, dezvoltare socială şi bunăstarea economică a zonei Dobrogea Nord.


Obiectivele FLAG


- implementarea Strategiei de Dezvoltare „DOBROGEA NORD – Pământul sălbatic dintre ape”
- construirea unei înţelegeri comune a principalelor probleme, nevoi şi oportunităţi oferite de zona locală din aria grupului, în domeniul pescuitului;
- dezvoltarea unei conştientizări general însuşite a ameninţărilor comune externe, a oportunităţilor cât şi implicaţiile acestora pentru zonă;
- dezvoltarea pescuitului prin crearea şi dotarea la standarde tehnologice de ultimă generaţie a unei infrastructuri specifice pentru debarcare, descărcare şi primă comercializare a peştelui.
- sprijinirea asociaţiilor profesionale pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie şi procesare în vederea realizării de produse tradiţionale de calitate, în concordanţă cu cerinţele pieţei şi cu respectarea standardelor europene de calitate şi siguranţă alimentară.
- dezvoltarea eco-turismului pentru pescuit, prin crearea unei infrastructuri specifice pentru agrement şi cazare, a unor pachete turistice cu specific piscicol şi prin activităţi de informare privind obiectivele turistice naturale, culturale sau de recreere din zonă.
- sprijinirea activităţilor de protecţie a mediului la nivel zonal, ce au ca obiect crearea unor rampe intermediare de colectare selectivă a deşeurilor în proximitatea centrelor ...

DOCUMENTE

GHIDUL
SOLICITANTULUI
(descărcare ghid)
MĂSURA 1 - „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2 - „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvcultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 3 - „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 4 - „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice” (descarcă ghid aici)Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013

   Programul Operaţional pentru Pescuit al României a fost elaborat de către Agenţia Naţională pentru Pescuit si Acvacultură, în conformitate cu articolul 17(3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, în urma unui proces de consultare a agenţilor socio-economici, autorităţilor publice centrale şi locale, sindicatelor, ONG-urilor si organizaţiilor profesionale.
   În continuarea procesului început cu elaborarea Planului Naţional Strategic (PNS), au avut loc alte câteva întâlniri cu factorii interesaţi, Comisia Europeană şi alţi parteneri în vederea realizării Programului Operaţional, cu contribuţia grupurilor tematice de lucru înfiinţate în acest scop.
   Planul Naţional Strategic, pentru perioada 2007-2013, este elaborat în conformitate cu Politica Comună de Pescuit şi politica de guvernare a României pentru dezvoltarea sectorului. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit în România şi a unei strategii specifice care a fost dezvoltată având ca punct de plecare strategia propusă de Planul Naţional Strategic.


NOUTĂŢI     


Situaţia proiectelor depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată Dobrogea Nord-Pământul Sălbatic dintre Ape
În Monitorul Oficial numărul 546 din data de 22 iulie 2015 a fost publicat Ordinul MADR nr. 1650 din 29 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
Vă informăm că in Monitorul Oficial nr. 739/10.10.2014 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1453/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013. Actul normativ poate fi vizualizat pe site-ul Monitorului Oficial, sau puteti vizualiza ordinul prin Click aici!
Vă informăm că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat pe data de 17 iunie Instructiunea privind procedura simplificata de achiziţii în cadrul proiectelor implementate de beneficiari din mediul privat.
Instrucţiune privind procedura simplificată de achiziţii pentru beneficiari din mediul privat (descarcă anunţul în format pdf.)
Vă informăm că pe site-ul Direcţiei Generale de Pescuit - Autoritate de management pentru POP, la secţiunea ANUNŢURI a fost publicat în data de 10.06.2014, ANUNŢUL privind posibilitatea acordării de avansuri către beneficiarii POP 2007 - 2013.
ANUNŢ privind posibilitatea acordării de avansuri către beneficiarii POP 2007 - 2013 (descarcă anunțul în format pdf.)
Vă informăm că din considerente de natură instituţională, pentru a nu bloca sesiunile de depunere, FLAG Dobrogea Nord a luat decizia, în conformitate cu recomandarea DGP AM-POP exprimată prin adresa cu numărul 313317 din 27.01.2014, de a solicita beneficiarilor să depună Dosarul Cererii de finanţare însoţit de următoarele documente justi-ficative:
* Balanţa de verificare;
* Declaraţie pe proprie răspundere prin care se obligă să facă dovada înregistrării documentaţiei pentru obţinerea bilanţului aferent anului fiscal 2013 şi/sau bilanţul aferent anului 2012.
Anexat regăsiţi modelul declaraţiei pe proprie răspundere.

Descarcă modelul de declaraţie pe proprie răspundere (.pdf)
Vă informăm că aveţi posibilitatea de a obţine finanţări pentru IMM-uri prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA -IFN), acesta fiind unicul gestionar al "Schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectaţi ai POP".
Descarcă anunţul privind posibilitatea obţinerii de finanţare pentru IMM-uri (.pdf)
Vă informăm că DGP-AMPOP a transmis adresa nr. 279052/18.02.2015, referitoare la rezonabilitatea prețurilor și eliminarea condițiilor restrictive pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, atât în cazul beneficiarilor publici cât și în cazul beneficiarilor privați.
(descarcă adresă aici)
În Monitorul Oficial nr. 312/07.05.2015 a fost publicat Ordinul MADR nr. 711/23.04.2015 pentru modificarea Ordinului MADR nr. 392 din 17 iunie 2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
(vezi conținutul Ordinului pe pagina web a Monitorului Oficial)

Vă informăm că aveţi posibi-litatea de a primi informaţii actua-lizate în timp real referitoare la măsurile şi ghidurile cuprinse în Implementarea Strategiei „Dobrogea Nord – Pământul Sălbatic dintre Ape” a tipurilor de activităţi şi solicitanţi eligibili, a eratelor cu modificări precum şi eventualele măsuri ce pot apărea în conţinutul ghidurilor de finanţare, prin abonarea gratuită la newsletterul existent pe site-ul nostru.
Abonează-te la NEWSLETTER!


ERATE

Erata Poves si Ghiduri - 11.10.2013 (descarcă erată aici)
Erata Poves - 29.10.2013 (descarcă erată aici)
Erata Poves si Ghiduri - 07.11.2013 (descarcă erată aici)
Erata Ghiduri - 16.01.2014 (descarcă erată aici)
Erata Ghiduri - 04.02.2014 (descarcă erată aici)
Erata Poves - 04.02.2014 (descarcă erată aici)
Erata Poves - 27.03.2014 (descarcă erată aici)
Erata Ghiduri - 29.07.2014 (descarcă erată aici)
Erata Poves - 29.07.2014 (descarcă erată aici)
Erata Poves - 18.08.2014 (descarcă erată aici)
Erata POIS - 17.12.2014 (descarcă erată aici)

ANUNŢURI

Prima sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
Angajare evaluatori (descarcă anunţ aici)
Angajare auditor (descarcă anunţ aici)
A doua sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A treia sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A patra sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A cincea sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A şasea sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A şaptea sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A opta sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
A noua sesiune de primire cereri de finanţare (descarcă anunţ aici)
Anunţ angajare ofiţer de proiect (descarcă anunţ aici)


DECIZII AM POP

1. Decizia referitoare la cursul euro pentru anul 2013 (descarcă decizia aici)
2. Decizia referitoare la termenul limită de depunere a cererilor de rambursare (descarcă decizia aici)
3. Decizia referitoare la cursul euro pentru anul 2014 (descarcă decizia aici)
4. Decizia referitoare la cursul euro pentru anul 2015 (descarcă decizia aici)
5. Decizia nr. 44 din 08.04.2015 (descarcă decizia aici)
6. Decizia nr. 93 din 25.06.2015 (descarcă decizia aici)
7. Decizia nr. 166 din 09.11.2015 (descarcă decizia aici)
8. Decizia nr. 189 din 07.12.2015 de modificare a deciziei nr. 166 din 09.11.2015 (descarcă decizia aici)

  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro

<< Mai 2018 >>
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      Linkuri utile
- Consiliul Judeţean Constanţa
- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit
- Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacultură
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- FISHERIES - FARNET
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Guvernul României

Asociaţia Grup Local Dobrogea Nord
Adresa: Constanţa, Bulervardul Tomis, nr. 51,
etaj 3, camera 346, judeţul Constanţa - România;
cod poştal: 900725
Telefon/Fax: +4.0241.488.426
Website: www.flagnord.ro

Cofinanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © FLAG NORD